Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Dzieci biorące udział w przedstawieniu
Opublikowane dn. 01-06-2023

Dzień Patrona Szkoły

W Szkole Podstawowej w Krasieninie obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą z udziałem pocztów sztandarowych Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz szkoły. Następnie zgromadzeni goście odśpiewali Hymn Narodowy oraz Rotę. Główna część uroczystości została poświęcona patronce szkoły – Irenie Kosmowskiej. Uczniowie klasy 7 i 6 przedstawili inscenizację, która zawierała najważniejsze fakty z życia patronki szkoły. Kolejne odsłony przedstawienia pozwoliły na poznanie i przypomnienie sobie zasłużonej działaczki, która swym życiem i czynami wpisała się w historię naszej małej ojczyzny. Zwieńczeniem prezentacji był występ szkolnego chóru Scherzo pod kierunkiem Pana Piotra Preidla.

W obchodach wzięli udział m.in.: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta gminy Niemce Henryk Smolarz, Sekretarz Gminy Niemce i Radna Powiatu Lubelskiego Iwona Pulińska jak również członkowie Rady Gminy oraz sołtysi. Na zakończenie oficjalnych uroczystości, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście przemaszerowali pod dworek w Krasieninie, gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem Ireny Kosmowskiej.

Irena Kosmowska (ur. 20 grudnia 1879 w Warszawie, zm. 21 sierpnia 1945 w Berlinie) – polska działaczka niepodległościowa, ludowa i oświatowa, posłanka na Sejm Ustawodawczy oraz I i II kadencji w II RP. Była współorganizatorką i sekretarzem generalnym Towarzystwa Kółek Rolniczych im. S. Staszica, gdzie zajmowała się m.in. popularyzacją spółdzielczości wiejskiej. Dzięki jej pomysłowi i wysiłkom oraz pieniądzom powstała w 1913 r. szkoła dla dziewcząt w Krasieninie. Przed I Wojną Światową brała udział w organizowaniu szkół rolniczych w Kruszynku, Gołotczyźnie, Sokołówku i Bratnem. Wraz z Jadwigą Dziubińską opracowała program pierwszych szkół ludowych wzorowany na duńskich uniwersytetach ludowych i czeskich szkołach rolniczych. Po powrocie do kraju w 1918 przystąpiła do PSL „Wyzwolenie”. W listopadzie tego samego roku była wiceministrem opieki społecznej w rządzie Ignacego Daszyńskiego. W latach 1919–1931 była członkinią Zarządu Głównego PSL „Wyzwolenie”, a w latach 1919–1930 posłanką na Sejm z ramienia tej partii. Reprezentowała Polskę w Międzynarodowej Unii Parlamentarnej. Jako jedna z 10 posłów na Sejm Ustawodawczy z województwa lubelskiego była członkiem Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodowej w Lublinie w 1920. Była przeciwniczką dwuizbowego parlamentu. W 1930 została skazana na pół roku więzienia za wystąpienie przeciwko Józefowi Piłsudskiemu. W 1931 w wyniku zjednoczenia ugrupowań ludowych została członkinią Stronnictwa Ludowego, gdzie zasiadała w Radzie Naczelnej (1931–1939); od 1939 była też członkinią Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Wspomagała działalność Związku Młodzieży Wiejskiej RP. Była też członkinią Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Autor: Gmina Niemce
Powrót