Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie budynku urzędu gminy z napisem informacja
Opublikowane dn. 19-06-2023

Informacja dla przedsiębiorców !

W związku z wprowadzeniem nazw ulic dla dróg w miejscowości Elizówka, mieszkańcy są zobowiązani do posługiwania się aktualnymi danymi (nazwa ulicy i numer domu).

Pragniemy poinformować przedsiębiorców, że w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie są zmienione adresy. Aktualne  zostaną  zaczytane automatycznie z BAZY TERYT.

Jeżeli  dany  przedsiębiorca posiada potrzebę zaktualizowania swoich danych w CEIDG  wcześniej, niż będą one zaczytane z BAZY TERYT może to zrobić samodzielnie. Zmiany można dokonać składając właściwy wniosek za pośrednictwem profilu zaufanego, podpisu  elektronicznego lub osobiście w każdym urzędzie gminy bądź miasta na terenie kraju.

Przypominamy, że CEIDG jest ewidencją osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

UWAGA !                                                                                                                                                        

Dokonywanie zmian, wpisów, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia w CEIDG jest bezpłatne.

Autor: Pijarski Mateusz
Powrót