Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Wójt gminy ściska dłoń dyrektora szkoły
Opublikowane dn. 20-06-2023

Święto Szkoły w Ciecierzynie w 125 rocznicę urodzin Patrona.

W piątek, 16 czerwca 2023 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie odbyła się uroczystość z okazji Święta Szkoły przypadającego w 125 rocznicę urodzin bł. bpa Władysława Gorala. To szczególne wydarzenie było również okazją do pożegnania odchodzącego na emeryturę wieloletniego dyrektora tej placówki Mirosława Studniewskiego

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, którą celebrowali ks. dr Robert Ogrodnik – historyk, wiceprezes Fundacji Cultura Memoriae, ks. kan. Mariusz Nakonieczny - proboszcz parafii pw. bł. bpa Władysława Gorala w Lublinie oraz ks. kan. Robert Brzozowski - proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Dysie. O oprawę muzyczną zadbał szkolny chór Madzimuzy pod kierunkiem pani Magdaleny Staweckiej.

Po liturgii odbyła się część artystyczna, w której aktywnie uczestniczyły dzieci z zespołów artystycznych szkoły: Koła Żywego Słowa, Grupy RAZ-DWA-TRZY-My! chóru Madzimuzy- grupa starsza i młodsza oraz Zespołu Artystycznego. Uczniowie wykonali montaż muzyczno-poetycki „Nie gub okazji by czynić dobro”.

Święto Szkoły było również okazją do pożegnania odchodzącego na emeryturę, wieloletniego dyrektora tej placówki Mirosława Studniewskiego, który pełnił swoją funkcję przez 27 lat. W zabawnym, a często wzruszającym montażu słowno-muzycznym uczniowie z grupy teatralnej, chóru oraz przedszkola, wyrazili swoje podziękowanie za wiele lat troski i poświęcenia dla szkoły i uczniów. Dyrektor piastując swoje stanowisko dołożył wszelkich starań, by w szkole było funkcjonalnie, estetycznie i przyjaźnie dla dzieci. Dzięki niemu i temu, w jaki sposób kierował gronem pedagogicznym, Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie rozwinął się jako placówka wszechstronnie dbająca o rozwój dzieci. Lata pracy dyrektora Mirosława Studniewskiego to bez wątpienia pomyślny czas dla Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie oraz okres wielu pozytywnych zmian.

Wśród zaproszonych gości, którzy zostali zaproszeni na tę uroczystość nie zabrakło oczywiście przedstawicieli władz naszej gminy. Na sali byli obecni między innymi Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, jego Zastępca Henryk Smolarz, Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka oraz Radni.

Podczas oficjalnego pożegnania, Wójt w wielu słowach uznania wymienił liczne zasługi Dyrektora i wyróżnił go nagrodą, podkreślając trud pracy włożony w troskę o dobre imię szkoły oraz stwarzanie przyjaznych warunków rozwoju dla uczniów. Uznanie dla pracy Dyrektora przekazał również, Pan Karol Niechciał w imieniu Ministra Edukacji i Nauki profesora Przemysława Czarnka oraz Dyrektor Małgorzata Ostrowska w imieniu Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie. Serdeczne podziękowania za współpracę złożyli także obecni dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy oraz Rada Gminy Niemce.

Bukiety kwiatów, upominki i podziękowania za wieloletnią pracę, a przede wszystkim troskę o uczniów złożyła Rada Rodziców i samorząd uczniowski. Z rąk Profesora Tarachy oraz Rodziny Biskupa Dyrektor otrzymał pamiątkowy portret patrona szkoły oraz podziękowania za współpracę, zaangażowanie i działania mające na celu promocję postaci biskupa w środowisku.

Pracownicy ZPO dziękowali Dyrektorowi za lata dobrej i owocnej współpracy, serce włożone w każde działanie na rzecz uczniów, rodziców, pracowników, szkoły i środowiska, za poświęcony czas, wiedzę oraz niepowtarzalną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa i wspólnie przeżyte chwile.

Z serca popłynęły dla Dyrektora Studniewskiego życzenia wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia, czasu na realizację własnych pasji i marzeń, wytchnienia po latach wytężonej pracy oraz gromkie „Sto lat!”.

Uroczystości zakończyły się niespodzianką w postaci wielkiego, słodkiego tortu.

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót