Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

budowa nowego skrzydła szkoły widziana z góry
Opublikowane dn. 28-06-2023

Przegląd gminnych inwestycji

W związku ze zbliżającym się końcem pierwszego półrocza pragniemy podsumować dotychczasowe działania realizowane na płaszczyźnie gminnych inwestycji.

Jeszcze w pod koniec ubiegłego roku w miejscowości Elizówka rozpoczęła się gruntowna modernizacja drogi wewnętrznej, która od czerwca nosi nazwę ulicy Laurowej. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w miesiącach zimowych, prace zakończono dopiero z końcem kwietnia. Na długości 476 metrów wykonano podbudowę z kamienia i wylano nawierzchnię asfaltową. Koszt inwestycji wyniósł 418 tys. zł.

Tuż po tzw. „długim weekendzie majowym” została zakończona przebudowa drogi gminnej nr 106033L w miejscowości Krasienin. Blisko kilometrowy odcinek otrzymał nową nawierzchnię a pobocza zabezpieczono kamieniem. Wartość zadania to 447 tys. zł.

Nieustająco w naszej gminie trwa rozbudowa oświetlenia drogowego. Kolejne energooszczędne lampy, zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców pojawią się w Dziuchowie i Niemcach przy ulicy Orzechowej i Leonów. Gmina na ten cel wyda ponad 250 tys. zł.

W błyskawicznym tempie trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich. Pod koniec ubiegłego roku dokumentowaliśmy prace przy fundamentach budynku, a w marcu br. mogliśmy już podziwiać obiekt ze ścianami. 5 maja odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to 28 mln. zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład na ten cel otrzymaliśmy 15,5 mln zł dotacji. Wkład własny z budżetu gminy to ponad 2,3 mln. zł.

Równie dynamicznie postępują prace przy budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej. Nie minął rok od zalewania fundamentów, a obecnie trwają już prace wykończeniowe wewnątrz. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na wrzesień 2023 r. Koszt zadania to 4,9 mln. zł., z czego 4 mln. pochodzi z rządowego funduszu Polski Ład.

Kolejna, duża inwestycja na terenie Gminy Niemce w trakcie realizacji to budowa filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Elizówka. Koszt budynku, którego otwarcie zaplanowano na koniec września br. to ponad 3 mln zł.

Rozpoczyna się również pierwszy etap budowy nowego dwukondygnacyjnego budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie. Środki na budowę pierwszego etapu inwestycji udało pozyskać się z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich. Kwota przyznanej dotacji wynosi 2, 5 mln. zł przy wkładzie własnym gminy w wysokości 250 tys. zł.

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót