Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

dwa łosie w zbożu
Opublikowane dn. 29-06-2023

Informacja na temat szacowania szkód łowieckich

Informujemy, że zgodne z art. 50 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1684, z późn. zm.) Zarząd Województwa odpowiada za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za łosie na obwodach polnych, gdzie odszkodowania za wyrządzone szkody łowieckie wypłacane są ze środków budżetu państwa.

Szacowanie szkód odbywa się zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2019 poz. 776), jak również stosuje się zapisy Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2016 r., NR XX/310/2016 w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie lubelskim, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie.

KARTA INFORMACYJNA

WZÓR ZGŁOSZENIA SZKODY

WYKAZ TERMINÓW

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót