Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

wóz strażacki przy którym stoją władze i ksiądz
Opublikowane dn. 03-07-2023

Festyn na powitanie lata w Dysie

W niedzielę, 25 czerwca 2023 r. na placu przy ul. Ogrodowej w Dysie odbył się festyn, na którym wspólnie powitaliśmy lato. Impreza, zorganizowana w jeden z najdłuższych dni w roku wzbudziła ogromne zainteresowanie mieszkańców naszej gminy. Nie bez znaczenia był fakt, że podczas tego spotkania plenerowego miały się odbyć dwie ważne uroczystości – poświęcenie i oficjalne przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dysie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz jubileusz XX-lecia kapeli działającej przy Zespole Ludowym Dysowiacy.

Lokalne święto rozpoczęła msza święta odprawiona przez ks. kan. Roberta Brzozowskiego, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Muzyczną oprawę mszy zapewniła niezawodna Gminna Orkiestra „Brass Band”, która tuż po zakończonej liturgii zagrała jeszcze mini koncert dla wszystkich zgromadzonych.

Po koncercie odbyła się część oficjalna wydarzenia czyli uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP z Dysa. Na początku Komendant Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Niemcach, druh Wojciech Deleżuch złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Posłowi na Sejm RP Janowi Łopacie, po czym odbył się przegląd pododdziałów obecnych na apelu. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Niemce, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Niemcach Krzysztof Urbaś, witając zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: wcześniej już wspomniany Poseł na Sejm RP Jan Łopata, proboszcz tutejszej parafii ks. kan. Robert Brzozowski, brygadier w stanie spoczynku Mieczysław Dziura, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie młodszy brygadier Rafał Goliszek, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka, Sekretarz Gminy Iwona Pulińska oraz Radni i Sołtysi z okolicznych miejscowości. Po oficjalnym powitaniu ks. Robert Brzozowski dokonał poświęcenia nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, a poseł Jan Łopata w asyście Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia i mł. bryg. Rafała Goliszka przekazał druhom z Dysa kluczyki i dowód rejestracyjny do nowego auta.

Tak wyjątkowa uroczystość była okazją do uhonorowania zasłużonych druhen i druhów OSP z terenu naszej gminy medalami i odznaczeniami. Wśród odznaczonych znaleźli się miedzy innymi przedstawiciele naszych władz samorządowych. Złotym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni druh Krzysztof Urbaś i druh Henryk Smolarz, a Srebrny Medal otrzymał druh Marek Podstawka.

W części artystycznej na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie, Zespoły Ludowe Dysowiacy i Ciecierzyn, Studio Tańca Rythm-X i Chór Męski Bass Canto.

Zespół Ludowy Dysowiacy tego dnia wspólnie ze wszystkimi obecnymi na placu świętował jubileusz XX-lecia kapeli muzycznej działającej przy zespole. Artyści z Dysa na tę okoliczność przygotowali specjalny koncert wraz z przedstawieniem historii dwudziestoletniej działalności zespołu wokalno-instrumentalnego. Niemałą niespodzianką dla śpiewaków i muzyków było otrzymanie z rąk Wójta Krzysztofa Urbasia wyróżnienia honorowego „Zasłużony dla Gminy Niemce”. Podczas wręczania tego medalu, wśród gratulujących na scenie pojawił się również Sekretarz Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych, Poseł na Sejm RP Jan Kanthak.

Letnie świętowanie w dolinie Ciemięgi zakończyła zabawa taneczna przy muzyce zespołu Navis.

Szczególne podziękowanie kierujemy do grupy mieszkańców Dysa z panią Sołtys na czele oraz do Kół Gospodyń Wiejskich z Pólka i Ciecierzyna za przygotowanie wspaniałego poczęstunku dla uczestników festynu.

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót