Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 05-07-2023

Zawiadomienie o LV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.07.2023 r. odbędzie się LV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Różana 10 w Niemcach.

Porządek obrad na LV Sesję Rady Gminy Niemce:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                  
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Niemcach. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce oraz określenia granic ich obwodów. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce. 
 10. Informacje: Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy Niemce 
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady
Gminy Niemce
Marek Podstawka

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót