Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

radni i władze gminy przy stole konferencyjnym
Opublikowane dn. 28-06-2023

LIV Sesja Rady Gminy Niemce

21 czerwca 2023 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach przy ul. Różanej 10 odbyła się LIV Sesja Rady Gminy Niemce.

Przed sesją, podczas posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Niemce mieszkanka naszej gminy pani Anna Puchacz, absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS przedstawiła wszystkim obecnym na sali swoją pracę inżynierską pt. „Koncepcja zagospodarowania miejscowości Niemce jako ośrodka satelitarnego aglomeracji lubelskiej”. Praca obejmowała analizę dotychczasowego zagospodarowania i polityki przestrzennej gminy oraz koncepcję potencjalnych przekształceń i kierunków rozwoju przestrzennego dla gminy i miejscowości Niemce, oraz projekt urbanistyczno-architektoniczny zagospodarowania centrum ośrodka gminnego.

Po wysłuchaniu prezentacji i przedyskutowaniu zawartych w niej propozycji Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka otworzył obrady. W sesji oprócz Radnych, udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Skarbnik Gminy Niemce Aneta Chałupczak, Kierownik Inwestycji Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Michał Tarnowski, a także Sołtysi oraz mieszkańcy naszej gminy.

Porządek obrad oraz przebieg głosowań z LIV sesji znajdują się w linku poniżej:

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/24934/782d69f0.html

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=AKQ1sRwcca4

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót