Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu znajduje się logo Lubelskiej Izby Rolniczej oraz napis "Wybory do IR 2023"
Opublikowane dn. 14-07-2023

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023

LUBELSKA IZBA ROLNICZA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.

W wyborach do izb rolniczych okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji może zostać jedynie osoba będąca członkiem Lubelskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej.

Wyboru członków komisji okręgowych dokonuje komisja wojewódzka spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

  • współdziałanie w wykonywaniu zadań wyborczych z wójtem, burmistrzem (lub prezydentem), w sprawach właściwego i terminowego sporządzenia spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym,
  • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  • zarządzenie druku kart do głosowania,
  • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej

Kandydatów do komisji okręgowych (gminnych) prosimy zgłaszać do Biura Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Oddziałów Zamiejscowych w Białej Podlaskiej/Chełmie/Zamościu w dniach 10-21 lipca 2023 r.,

Zgłoszenia kandydatów można dostarczyć osobiście do biura Lubelskiej Izby Rolniczej i Oddziałów Zamiejscowych lub przesłać pocztą najpóźniej do dnia 21 lipca 2023 (piątek) do godz. 15.00. Oznacza to, że zgłoszenia wysłane pocztą muszą dotrzeć do biur we wskazanym powyżej terminie.

UWAGA!

Kandydatem do Komisji Okręgowej w myśl ustawy o izbach rolniczych art. 1 ust. 2 pkt 1-3 może być osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Czyli będąca właścicielem lub mająca w posiadaniu grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Więej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.lir.lublin.pl/o-nas/wybory-2023 

Autor: Pijarski Mateusz
Powrót