Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika przedstawia termometr
Opublikowane dn. 11-08-2023

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Ważność od godz. 07:30 dnia 11.08.2023 (piątek) do godz. 07:30 dnia 15.08.2023 (wtorek)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
NA PIERWSZĄDOBĘ
Obszar Województwo lubelskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 11.08.2023 (piątek)
do godz. 07:30 dnia 12.08.2023 (sobota)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Nie przewiduje się/-

NA DRUGĄDOBĘ
Obszar Województwo lubelskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 12.08.2023 (sobota)
do godz. 07:30 dnia 13.08.2023 (niedziela)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Nie przewiduje się/-

NA TRZECIĄDOBĘ
Obszar Województwo lubelskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 13.08.2023 (niedziela)
do godz. 07:30 dnia 14.08.2023 (poniedziałek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Upał/2 (wszystkie powiaty)
Temperatura maksymalna przez przynajmniej dwa kolejne dni 30-34°C, temperatura minimalna
w nocy od 18°C.

NA CZWARTĄDOBĘ
Obszar Województwo lubelskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 14.08.2023 (poniedziałek)
do godz. 07:30 dnia 15.08.2023 (wtorek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Upał/2 (wszystkie powiaty)
Temperatura maksymalna przez przynajmniej dwa kolejne dni 30-34°C, temperatura minimalna
w nocy od 18°C.

Godzina i data wydania godz. 14:29 dnia 10.08.2023
Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie
depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego
okresu i zjawiska zawarte w prognozie. Sprawdź aktualne ostrzeżenia oraz tekstową
prognozę synoptyczną.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

LUPN.pdf

Autor: Karwacka Dominika
Powrót