Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 23-08-2023

Zawiadomienie o terminie LVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.08.2023 r. odbędzie się LVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 09.00. Obrady będą odbywać się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Różana 10 w Niemcach.

Porządek obrad na LVI Sesję Rady Gminy Niemce:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                  

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

5.      Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Niemce

Marek Podstawka

Autor: Karwacka Dominika
Powrót