Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie grupowe nauczycieli z Zastępcą Wójta
Opublikowane dn. 31-08-2023

Uroczyste ślubowanie nauczycieli mianowanych

We wtorek, 29 sierpnia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce złożyli w obecności Zastępcy Wójta Gminy Niemce Henryka Smolarza uroczyste ślubowanie w związku z nadaniem im stopnia nauczyciela mianowanego.

W gronie pedagogów nowo mianowanych obecni byli:

nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach

  • Ilona Kichtiak - nauczycielka j. polskiego, prowadząca zajęcia rewalidacyjne oraz kółko dziennikarskie;
  • Jagoda Anna Laskowska - nauczycielka biologii, chemii i wychowawca wychowawca świetlicy;
  • Anna Maria Zamecka - nauczycielka matematyki;

nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie

  • Marcin Anyszek - Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie, zatrudniony na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego;
  • Paulina Budzyńska - nauczycielka wychowania przedszkolnego i prowadząca zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  • Jerzy Czubacki - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy szkolnej oraz prowadzący zajęcia w studium multimedialnym;

oraz     

Małgorzata Bartosik - nauczycielka wychowania przedszkolnego zatrudniona w Przedszkolu Publicznym w Niemcach

Joanna Pytka - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego dla obcokrajowców oraz zajęć matematyczno-logicznych zatrudniona w Szkole Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej

Mateusz Próchniak - nauczyciel wychowania fizycznego i  wychowawca świetlicy szkolnej zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie

Wszystkim nauczycielom, którzy złożyli ślubowanie i uzyskali kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Gratulujemy również dyrektorom szkół, z których nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót