Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Megafon na słupie
Opublikowane dn. 01-09-2023

Trening uruchamiania sygnałów alarmowych

Wójt Gminy Niemce informuje, że w ramach systemu wykrywania i alarmowania na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) zaplanowany został trening uruchamiania sygnałów alarmowych.

W dniu 1 września 2023 r. (piątek) o godzinie 12:00 będzie podany głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności województwa lubelskiego. Syreny alarmowe będą uruchomione przez 1 minutę, emitując dźwięk ciągły.

Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

Wójt Gminy Niemce
/-/ Krzysztof Urbaś

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót