Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie grupowe
Opublikowane dn. 06-09-2023

Stypendia Wójta Gminy Niemce za rok szkolny 2022/2023

W dniu 1 września 2023r., w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach odbyła się gala wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Niemce uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Niemce oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach za r. szk. 2022/2023.

Na uroczystości obecni byli stypendyści, ich rodzice, opiekunowie, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz nauczyciele, instruktorzy, trenerzy i wychowawcy. Akty przyznania stypendiów wręczył wyróżnionym osobiście Wójt gminy – Krzysztof Urbaś oraz zastępca wójta - dr inż. Henryk Smolarz. Gratulacje złożyli także radni Gminy Niemce obecni na uroczystości: p. Marek Gruda -Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury oraz p. Wojciech Woźniak. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowali stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej dozując ogromną dawkę wrażeń, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Stypendia Wójta Gminy Niemce przyznawane są w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, , a ich wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów stypendialnych określonych w Uchwale nr XVII/171/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 5 czerwca 2020 r. (ze zm.) w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce.

W tegorocznej edycji decyzją Wójta Gminy Niemce zostało przyznanych 175 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę 52 175,00 zł. Najwięcej, bo aż 116 - za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, z czego najliczniejszą grupę stanowili stypendyści w dziedzinie: muzyka- chórzyści z trzech szkół podstawowych: SP w Ciecierzynie, SP w Krasieninie i SP w Niemcach - biorących udział w Ogólnopolskim Projekcie Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska” współfinansowanym przez Narodowe Forum Muzyki oraz Gminę Niemce. Imponujące były także osiągnięcia solistów, którzy wyśpiewali sobie liczne sukcesy na arenach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, a wśród nich na wyróżnienie zasługują: Maja Mitrut – ucz. Kl. VI SP im. Lotników Polskich w Dysie oraz Maja Zaborska – ucz. Kl. I SP im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich.

W kategorii Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie osiągnięcia w sporcie 25 uczniów szkół podstawowych zostało stypendystami, m.in. członkowie Klubu Sportowego KS ISL Ciecierzyn – piłka nożna, BJJ TKO Niemce, uczniowie SP w Jakubowicach Konińskich rywalizujący w rozgrywkach szkolnej Ligii Rugby Tag oraz rozgrywkach szachowych, a także uczniowie SP w Niemcach biorący udział w Igrzyskach Młodzież Szkolnej  - w drużynowych biegach przełajowych oraz w pływaniu.

Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce otrzymało 34 uczniów z 6 szkół podstawowych Wśród tegorocznych stypendystów prawdziwymi „gigantami” w tej kategorii okazali się następujący uczniowie:

 • Hanna Maria Białek- uczennica kl. 8c, SP im. Marty z Budnych Łosiowej - średnia ocen 5,72

 wynik z egzaminu: 99,2%.

 • Hanna Mytyk- ucz. kl. 8a, SP im. Marty z Budnych Łosiowej - Finalistka Konkursu Polonistycznego pod patronem Lubelskiego Kuratora Oświaty,  średnia ocen 5,56  wynik z egz.:  97,6%.
 • Patryk Kozieł- ucz. kl. 8a, , SP im. bł. bpa. Władysława Gorala w Ciecierzynie - średnia ocen 5,61 wynik z egz.: 97%.
 • Laura Smolińska- ucz. kl. 8e, SP im. Marty z Budnych Łosiowej- średnia ocen 5,22- wynik z egz.: 100%;
 • Wojciech Marek Patyra – ucz. kl. 8b, SP w Ciecierzynie -  śr. ocen: 5,22 wynik z egz.: 98,66%.
 • Agata Sylwia Grabowska – ucz. kl. 8d, SP im. Marty z Budnych Łosiowej - średnia ocen 5,50  wynik z egz.: 96%.
 • Bartosz Krokowski- ucz. kl. 8, SP im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich- Finalista XIV Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego  „ Mistrz Komputera” organizowanego pod patronem Lubelskiego Kuratora Oświaty , średnia ocen 5,33  wynik z egz.: 94%.

W kategorii szkół ponadpodstawowych przyznano 8 Stypendiów Wójta Gminy Niemce za wysokie osiągnięcia sportowe na kwotę 4 700,00 zł. Stypendystami z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach są zawodnicy GULKS Niemce - członkowie kadry wojewódzkiej w podnoszeniu ciężarów - sztangistki i sztangiści, którzy mają na swoich koncie liczne sukcesy w swoich kategoriach, a wśród nich prawdziwi mistrzowie:

 • Zuzanna Baran- II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Roztocza ,  III miejsce w XVIII Wojewódzkim Turnieju o Puchar Ziemi Puławskiej, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Nadziei Olimpijskich, I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS, I miejsce w Międzywojewódzkich eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów.
 • Natalia Warsz- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Roztocza, , I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Nadziei Olimpijskich,  I miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego do lat 20, II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów.
 • Anna Stefaniak- II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Roztocza ,II miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodzików, II miejsce w XVIII Wojewódzkim Turnieju o Puchar Ziemi Puławskiej, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Nadziei Olimpijskich, II miejsce  w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS, II miejsce w Międzywojewódzkich eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów.
 • Aleksandra Maj- III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Roztocza, I miejsce w XVIII Wojewódzkim Turnieju o Puchar Ziemi Puławskiej, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Nadziei Olimpijskich, , III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS, I miejsce w Międzywojewódzkich eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  , III miejsce w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS do lat 17 w podnoszeniu ciężarów.
  Pełna lista stypendystów znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Niemce.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym życząc dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym 2023/2024! 

 

Autor: Karwacka Dominika
Powrót