Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna logo Gminy Niemce z napisem informacja
Opublikowane dn. 13-09-2023

Zawiadomienie o terminie LVII Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.09.2023 r. odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 09.00. Obrady będą odbywać się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Różana 10 w Niemcach.

Porządek obrad na LVII Sesję Rady Gminy Niemce:

 

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                  

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy Niemce.

4.      Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Niemce.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych 
w miejscowości Ciecierzyn. 

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania na nieruchomości położonej w Jakubowicach Konińskich. 

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu
 i przechodu na nieruchomości położonej w Dysie. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Niemcach.  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej 
w miejscowości Zalesie. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości położonej 
w Niemcach. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i zasad  przeprowadzenia naboru wniosków 
o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej w ramach inwestycji realizowanej przez społeczna inicjatywę mieszkaniowa SIM Lubelskie sp. z.o.o. w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Lublinie skargi L.H.R S.A wraz z odpowiedzią na skargę. 

17.  Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce 

18.  Wolne wnioski i zapytania.

19.  Zakończenie obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Niemce

Marek Podstawka

Autor: Karwacka Dominika
Powrót