Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika przedstawia logo Lubelskich Izb Rolniczych zamieszczone na białym tle oraz napis Wybory do IR 2023 na brązowych deskach.
Opublikowane dn. 19-09-2023

Wybory do Izb Rolniczych

Urząd Gminy Niemce informuje, że 24.09.2023 roku w godz. 8.00-18.00 odbędą się wybory do Izb Rolniczych.

Urząd Gminy Niemce informuje, że 24.09.2023 roku w godz. 8.00-18.00 odbędą się wybory do Izb Rolniczych. Na lokal wyborczy wyznaczono lokal Przedszkola w Nasutowie mieszczący się pod adresem Nasutów 99D. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Izb Rolniczych mają członkowie izby, którymi są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Na głosowanie należy zabrać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Autor: Pijarski Mateusz
Powrót