Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Mężczyźni ze sztandarem
Opublikowane dn. 29-09-2023

Rekonstrukcja Potyczki pod Nowym Stawem

W przeddzień 160 rocznicy wydarzeń, 24 września 2023 roku w Nowym Stawie odbyła się Rekonstrukcja Potyczki pod Nowym Stawem, która odbyła się podczas Powstania Styczniowego.

25 września 1963 roku na polach nieopodal wsi Nowy Staw miało miejsce zbrojne starcie oddziału powstańczego z przeważającymi siłami carskiej piechoty i kozaków. W wyniku walk zginęło 15 powstańców, którzy zostali pochowani w pobliżu miejsca potyczki. Uroczystości miały na celu uhonorowanie miejsca walki Polaków o niepodległość, oddania im czci i upowszechnieniu wśród odbiorców wydarzenia wiedzy o bohaterskiej walce o niepodległość Polski powstańców spod Nowego Stawu.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji poległych Powstańców, którą odprawili: ksiądz profesor Piotr Szczur z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ksiądz Adam Buczyński – proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Nasutowie. Po mszy odbył się Apel Poległych, a po nim złożenie kwiatów pod mogiłą Powstańców. W obchodach rocznicy Potyczki pod Nowym Stawem wzięli udział: wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, zastępca wójta Henryk Smolarz, Michał Suchodolski – dyrektor Biura Odwołań Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, radni i sołtysi gminy Niemce, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz bardzo licznie przybyli mieszkańcy Nowego Stawu i całej gminy Niemce.

Wysoką rangę uroczystości podniósł udział licznych pocztów sztandarowych m.in. Gminy Niemce, szkół z terenu naszej gminy i stowarzyszeń historycznych biorących udział w rekonstrukcji. Bardzo szczególnym był również udział ponad stu harcerzy ze Związku Drużyn Ziemi Lubelskiej z harcmistrzem Tomaszem Sychem – Komendantem Chorągwi Lubelskiej ZHP na czele, który korzystając z okazji wręczył na ręce wójta Krzysztofa Urbasia honorowy tytuł nadany naszej gminie: „GMINA PRZYJAZNA HARCERSTWU’.

Widowisko zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Historyczne „Ćwieki Starościn”, Grupę Rekonstrukcji Historycznej „ Michalec 1864”, Chorągiew Wojsk Staropolskich Ziemi Lubelskiej, Grupę Rekonstrukcji „Dezerter” oraz Stowarzyszenie Historyczne Chorągiew Zamku w Zawieprzycach.

W rekonstrukcji wzięło udział ponad 60 osób. Wszyscy wystąpili w strojach z epoki z oryginalnym wyposażeniem lub replikami odpowiadającymi wzorom z epoki. Na potrzeby rekonstrukcji powstało obozowisko powstańcze. Podczas widowiska zaprezentowane zostały strzały armatnie oraz liczne wystrzały z broni czarnoprochowej. Po zakończeniu przedstawienia publiczność miała możliwość zwiedzenia obozowiska, zapoznania się ze strojami z epoki i sprzętem oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć.

Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach we współpracy z Gminą Niemce. Projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Autor: Karwacka Dominika
Powrót