Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjęcie grupowe uczestników konkursu wraz z jury
Opublikowane dn. 14-11-2023

IX GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ „A TO POLSKA WŁAŚNIE…”

9 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach odbył się IX Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „A to Polska właśnie…”. Swoje talenty recytatorskie prezentowali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z Gminy Niemce. W konkursie wzięło udział w sumie 18 uczniów z Ciecierzyna (3), Dysa (2), Jakubowic Konińskich (2), Krasienina (3), Nasutowa (4) i Niemiec (4).

Młodzi recytatorzy uczcili 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przypomnieli ważne wydarzenia z dziejów ojczyzny oraz ukazali piękno języka narodowego.  Organizatorem zmagań konkursowych była Szkoła Podstawowa w Niemcach we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Niemcach oraz Stowarzyszeniem Chór Męski „Bas Canto”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś. 

Recytacjom przysłuchiwali się goście: nauczyciele - opiekunowie uczniów, rodzice, prezes Stowarzyszenia Chór Męski „Bas Canto” i radny Gminy Niemce - pan Andrzej Małek, dyrektor szkoły w Niemcach -  pan Jerzy Wójcik, wicedyrektor – pani Barbara Józefacka. 

Trudne zadanie ocenienia recytacji powierzono jury w składzie:

  • Renata Antoszek  – dyrektor GBP w Niemcach,
  • Renata Staszek – wieloletni nauczyciel bibliotekarz szkoły w Niemcach,
  • Stanisław Zgierski – przedstawiciel Stowarzyszenia Chór Męski „Bas Canto”,  wieloletni nauczyciel języka polskiego.

Jurorzy przyznali następujące nagrody i wyróżnienia :

I miejsce – Agata Kozieł (SP Ciecierzyn)

II miejsce – Natalia Prokop (SP Nasutów)

III miejsce – Anastazja Mazur (SP Niemce) 

Wyróżnienia – Julia Sowińska (Jakubowice), Wojciech Ewert (SP Niemce), Natalia Kutyna (SP Niemce), Antonina Ulanowska (SP Dys)

Ponadto przyznano Nagrody Specjalne Chóru Męskiego „Bas Canto”. Otrzymali je:

  • Karol Kubiak (SP Krasienin)
  • Julia Mikulska (SP Krasienin)
  • Mateusz Ćwikła (SP Nasutów)

Laureaci wystąpili 11 listopada podczas koncertu „W głębokiej zadumie…” zorganizowanego przez Chór Męski „Bas Canto” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach. Były to gminne obchody Święta Narodowego, które odbyły się w sali konferencyjnej  Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi za objęcie konkursu patronatem i ufundowanie atrakcyjnych nagród dla laureatów. Podziękowanie kierujemy również w stronę Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, Stowarzyszenia Chór Męski „Bas Canto” oraz Rady Rodziców SP w Niemcach za pomoc oraz wsparcie organizacyjne i finansowe.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy za dostarczone wrażenia artystyczne, za mądrą lekcję patriotyzmu, historii i literatury oraz za przypomnienie, że pamięć jest bardzo ważna.

W imieniu organizatorów
Anna Zgierska 

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót