Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

grafika informująca o naborze
Opublikowane dn. 22-11-2023

Rusza nabór wniosków na mieszkania w ramach inwestycji SIM Lubelskie

Od 23 listopada 2023 r. można składać wnioski dotyczące najmu mieszkań, które powstaną w m. Niemce w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz dopiskiem „Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Niemcach z zasobu SIM Lubelskie Sp. z o.o.", w biurze podawczym Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce od dnia 23 listopada 2023 roku do dnia 29 grudnia 2023 roku. 

Zasady przeprowadzania naboru, w tym kryteria pierwszeństwa oraz dodatkowe kryteria pierwszeństwa dla lokali mieszkalnych określa Uchwała nr LIX/564/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 26 października 2023 r. oraz Zarządzenie nr 238/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 listopada 2023 r.

Osoby ubiegające się o wynajem mieszkania wcześniej jednak będą muszą spełnić dwa kryteria, by ich wnioski zostały poddane ocenie. Mowa o kryterium dochodowym i mieszkaniowym. 

Jako dochód należy wykazać przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wzory dokumentów dostępne są do pobrania ze strony internetowej www.niemce.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce.

PREZENTACJA - Gmina Niemce

Uchwała Rady Gminy Niemce

Zarządzenie Wójta Gminy Niemce

WNIOSEK

 

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót