Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjęcie budynku z drona
Opublikowane dn. 08-12-2023

Gmina Niemce inwestuje w kulturę!!!

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach uzyskała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 1 069 000,00 zł na budowę filii bibliotecznej w Elizówce.

W ramach inwestycji powstał dwukondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 450 m2. W obiekcie zastosowano rozwiązania niwelujące bariery  architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Nowoczesny budynek wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła. 

Nowa biblioteka stanie się ośrodkiem integrującym lokalną społeczność i zwiększy dostęp do kultury osób w każdym wieku.

Nowoczesna i funkcjonalna placówka przyczyni się do skuteczniejszego zaspokojenia potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Niemce. 

Biblioteka będzie miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców gminy. Umożliwi organizowanie zajęć bibliotecznych, edukacyjnych, warsztatów artystycznych, projektów i spotkań lokalnej społeczności.

logotypy projektu

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót