Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

wizualizacja nowego przedszkola
Opublikowane dn. 12-12-2023

Już niedługo w naszej gminie pojawi się nowe przedszkole.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Niemce, z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że po raz kolejny pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych stanęli na wysokości zadania i pozyskali z Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027, „Działanie 7.1 infrastruktura przedszkolna” dofinansowanie w wysokości 7 857 448,90 zł na budowę nowego przedszkola w naszej gminie.

Tym razem placówka kształcenia i opieki dla dzieci poniżej 7 roku życia powstanie w miejscowości Dys. W budynku zaplanowano 7 oddziałów dziecięcych z salą widowiskową, zapleczem kuchennym, stołówką oraz zapleczem administracyjnym budynku. Dzieci będą bawić się i uczyć na dwóch kondygnacjach. Obie kondygnacje będą dostępne z poziomu terenu, co oznacza że wszystkie oddziały będą posiadać swój taras oraz ogród edukacyjny.

W podziemnej części kondygnacji nr 1, zaplanowano pomieszczenia techniczne budynku oraz zaplecze kuchenne i salę widowiskową. W pozostałej nadziemnej części kondygnacji znajdą się pomieszczenia służące celom edukacji.

W nadziemnej kondygnacji nr 2 znajdą się sale służące celom edukacji oraz część administracyjna i część związana z opieką zdrowotną ( terapeuci, sala ćwiczeń SI). Przedszkole będzie wyposażone w instalacje elektryczną i grzewczą korzystającą z OZE.

Całkowita wartość projektu to prawie 10 mln zł czyli wkład własny gminy w to przedsięwzięcie to tylko trochę ponad 20% kosztów całej inwestycji.

Poniżej prezentujemy wizualizacje projektowe nowego przedszkola.

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót