Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Radość realizowania pasji - innowacyjny program dla uczniów z Gminy Niemce
Opublikowane dn. 01-02-2024

Radość realizowania pasji - innowacyjny program dla uczniów z Gminy Niemce

W odpowiedzi na potrzeby organizowania zajęć pozalekcyjnych w miejscu zamieszkania i nauki zgłaszane podczas spotkań przedstawicieli władz samorządowych z Rodzicami, z inicjatywy Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia opracowany został wniosek konkursowy pn. "Radość realizowania pasji - innowacyjny program rozwijania umiejętności, uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań uczniów z Gminy Niemce". Wniosek został pozytywnie oceniony, a we wrześniu 2023 roku podpisana została umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projekt realizowany będzie w okresie od 1 lutego 2024 do 30 czerwca 2025 na terenie trzech placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Dysie, Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich oraz Szkoły Podstawowej w Krasieninie. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia w zakresie rozwijania umiejętności, uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań uczniów w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

W ramach projektu realizowane będą nieodpłatne następujące zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania grą w szachy, programowaniem, umiejętnościami manualnymi, akrobatyką, wspinaczką oraz kształtujące zielone kompetencje tak potrzebne dla racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi i ich zachowania dla przyszłych pokoleń. Rekrutacja uczestników i zajęcia rozpoczną się po zakończeniu ferii. Szczegółowe informacje oraz formularze zostaną zamieszczone na stronach szkół realizujących poszczególne działania projektowe.

info o programie unijnym z logotypami

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót