Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Wypłacanie rekompensat za produkty rolne
Opublikowane dn. 19-02-2024

Wypłacanie rekompensat za produkty rolne

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 r.

Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2024 r. jest złożenie wniosku o jej przyznanie w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r.
Wniosek należy złożyć od 1 lutego do 31 marca 2024 r. do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR.

Wniosek o przyznanie rekompensaty w 2024 r. należy złożyć – na formularzu opracowanym przez KOWR – do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

 Producent rolny, który wnioskuje o przyznanie rekompensaty odnośnie do kilku podmiotów, które nie zapłaciły mu za nabyte produkty rolne, składa wnioski na osobnych formularzach dla każdego z tych podmiotów. W bieżącym roku wnioski o przyznanie rekompensaty można składać w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Załączniki

Autor: Pawłowski Łukasz
Powrót