Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grupa młodzieży na scenie podczas przedstawienia
Opublikowane dn. 09-04-2024

VIII Gminne Prezentacje Teatralne - Niemce 2024

26 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach odbyły się VIII Gminne Prezentacje Teatralne pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia.

Miały one na celu umożliwienie uczniom podejmowanie aktywnych działań twórczych, promocję talentów dzieci i młodzieży Gminy Niemce oraz prezentację dorobku artystycznego szkolnych i przedszkolnych zespołów teatralnych z placówek oświatowych w naszej gminie.

W tym roku w Prezentacjach wzięło udział 10 zespołów z placówek oświatowych Gminy Niemce.

Niezależne jury, w składzie: Anna Dudziak-Klempka – aktorka współpracująca z Centrum Kultury w Lublinie, Julia Majer – animatorka kultury ze specjalnością sceniczną, instruktorka w Biurze Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Stanisław Zgierski – polonista, członek chóru męskiego „Bas Canto” przyznało następujące nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

W kategorii przedszkole oddział „0” oraz klasy 1-3 szkoły podstawowej

I miejsce: 

Zespół „Zajączki” z Przedszkola Publicznego w Niemcach za przedstawienie pt. „Brzydkie Kaczątko” wyreżyserowane przez p. Małgorzatę Bat oraz p. Sylwię Talarowską.

II miejsce:

Kabaret „Zielony Latawiec” ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach za przedstawienie pt. „Co ma motyl do roboty?” wyreżyserowane przez p. Iwonę Choinę;

III miejsce:

Zespół „Raz, dwa, trzy – teraz my!” z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie za przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia” wyreżyserowane przez p. Katarzynę Gontarczyk oraz p. Monikę Siegiedę;

W kategorii klasy 4-8 szkoły podstawowej

I miejsce:

Zespół „Raz-Dwa-Trzy-My!” z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie  za przedstawienie pt. „Ta wyspa jest nasza” wyreżyserowane przez p. Katarzynę Wieczorek oraz p. Grażynę Wójtowicz;

II miejsce: 

Zespół „Teatralne Usługi Szkolne” ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie za przedstawienie pt. „Lokomotywą w świat” wyreżyserowane przez p. Agatę Jońską.

III miejsce:

Zespół „Sceniczni Przyjaciele” ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach za przedstawienie „Przygoda w bibliotece” wyreżyserowane przez p. Ilonę Kichtiak.

Grupy nagrodzone otrzymały pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe, a wszyscy artyści podziękowania i upominki.

VIII Gminne Prezentacje Teatralne odbyły się dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Pana Wójta Gminy Niemce – Krzysztofa Urbasia w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce” oraz hojności sponsorów: Przedsiębiorstwa Chemicznego „Stanchem”, Zarządu wytwórni makaronu „AS-BABUNI”, Zarządu Banku Spółdzielczego w Niemcach, Zarządu PPMB Niemce, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Cukierni „Elka”, Firmy IFTER J. Taczalski, Rady Rodziców SP w Niemcach. Słodki poczęstunek ufundowała: Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Samopomoc Chłopska”.

Wszystkim laureatom -  gratulujemy, a sponsorom – serdecznie dziękujemy.

Organizatorki: Barbara Roziewicz, Natalia Winiarska

Autor: Gmina Niemce
Powrót