Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Fragment plakatu
Opublikowane dn. 11-04-2024

Przypomnienie o trwającej Loterii PIT

Przypominamy, że od 11 marca do 6 maja 2024 r. można zgłaszać swój udział w VIII edycji Loterii Promocyjnej "Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki".

Loteria skierowana jest do wszystkich* pełnoletnich mieszkańców naszej gminy, którzy złożą deklarację podatkową PIT za rok 2023 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie i wskażą w niej Gminę Niemce jako miejsce zamieszkania (nie ma obowiązku meldunku). Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, na stronie: www.loteriapitniemce.pl od 11.03.2024 r. do 06.05.2024 r.

Wśród osób, które zarejestrują swój udział w Loterii, zostaną rozlosowane cenne nagrody o łącznej wartości 30 tys. zł! Główna wygrana to bon na wymarzone wakacje o wartości 9000 zł.

Pozostałe nagrody to:

  • 2 telewizory Philips 55” LED 4K
  • 2 roboty planetarne Kenwood Chef
  • 2 ekspresy Delonghi Ecam
  • 2 telefony Samsung Galaxy M34
  • 3 czytniki do czytania e-booków Kindle Paperwhite
  • 10 głośników JBL GO 3

W przypadku podatku PIT miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania (a nie zameldowania!) podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Dlatego też naszą gminę w formularzu mogą wskazać również wszystkie te osoby, które tu mieszkają, ale nie są jeszcze oficjalnie zameldowane. To m.in. z podatku PIT finansowane są żłobki, przedszkola, szkoły, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, tereny zielone, boiska, kluby sportowe, kluby seniora czy fundusz sołecki.

*UWAGA - w Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Urzędu Gminy Niemce, pracownicy podległych mu jednostek organizacyjnych gminy, radni gminy, sołtysi oraz członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby w stosunku przysposobienia).

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w Loterii. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.loteriapitniemce.pl

Ulotka, której treść zawarto powyżej

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót