Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie grupowe wójta z nową radą
Opublikowane dn. 08-05-2024

I sesja Rady Gminy Niemce IX kadencji

We wtorek, 7 maja 2024 r. o godz. 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach odbyła się I sesja Rady Gminy Niemce IX kadencji. Termin obrad nowej rady został wyznaczony przez Komisarza Wyborczego Lublin I Postanowieniem Nr 390/2024.

Przed posiedzeniem Wójt elekt Marian Golianek wraz z nowo wybranymi radnymi, a także pracownikami samorządowymi wzięli udział w mszy świętej odprawionej w kościele p.w. św. Ignacego Loyoli w Niemcach przez proboszcza tutejszej parafii ks. Mirosława Skałbana.

Obrady otworzył Radny senior Janusz Prokopiuk. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, najpierw nowo wybrani radni odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Renaty Antoszek zaświadczenie o wyborze na radnego oraz zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym złożyli uroczyste ślubowanie.

Kolejnym punktem sesji było wręczenie zaświadczenia o wyborze nowemu Wójtowi Gminy Niemce Marianowi Goliankowi oraz złożenie przez niego ślubowania.

Nowo zaprzysiężeni radni w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Niemce wybrali Radnego Marka Grudę, a jego zastępcami zostali Radni: Piotr Pankowski oraz Kamil Rarak.

Podczas sesji ustalono jeszcze wysokość wynagrodzenia dla obejmującego urząd Wójta, które po krótkiej dyskusji zostało przegłosowane w wysokości pensji jego poprzednika.

Porządek obrad oraz przebieg głosowań z I sesji znajdują się w linku poniżej:

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/27141/881112f1.html

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=ekXwoINnXYY

Poniżej zamieszczamy fotorelację z wydarzenia.

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót