Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

na zdjęciu wójt kwiatami w otoczeniu prezydium rady gminy
Opublikowane dn. 01-07-2024

III Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Niemce

W piątek, 28 czerwca 2024 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Różanej w Niemcach odbyła się III absolutoryjna sesja Rady Gminy Niemce.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Gruda. Oprócz Radnych, na sali byli również Wójt Gminy Niemce Marian Golianek, Zastępca Wójta Aneta Stefaniak, Sekretarz Gminy Renata Leszcz, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Dyrektor ZOZ dr Piotr Nikiel, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, Sołtysi oraz mieszkańcy naszej gminy.

Głównym punktem obrad tego dnia była debata nad „Raportem o stanie Gminy Niemce za rok 2023” oraz podsumowanie działalności Urzędu Gminy Niemce jak i podległych mu jednostek w roku 2023. Ostatecznie, po wyczerpujących tematy dyskusjach, Rada Gminy Niemce jednogłośnie udzieliła Wójtowi Marianowi Goliankowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Porządek obrad oraz głosowania z III sesji znajdują się w linku poniżej:

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/27497/3a075a58.html

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=UHlN3c4hRjg

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót