Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Ostrzeżenia meteorologiczne

logo IMGW- oblodzenie
Opublikowane dn. 10-02-2023

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Ważność od godz. 07:30 dnia 10.02.2023 do godz. 07:30 dnia 14.02.2023

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
NA PIERWSZĄDOBĘ
Obszar Województwo lubelskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 10.02.2023 (piątek)
do godz. 07:30 dnia 11.02.2023 (sobota)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Nie przewiduje się/-
 
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
NA DRUGĄDOBĘ
Obszar Województwo lubelskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 11.02.2023 (sobota)
do godz. 07:30 dnia 12.02.2023 (niedziela)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty)
Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i
chodników.
Opady marznące/1 (wszystkie powiaty)
abe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące gołoledź.
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
 
NA TRZECIĄDOBĘ
Obszar Województwo lubelskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 12.02.2023 (niedziela)
do godz. 07:30 dnia 13.02.2023 (poniedziałek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Nie przewiduje się/-
 
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
NA CZWARTĄDOBĘ
Obszar Województwo lubelskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 13.02.2023 (poniedziałek)
do godz. 07:30 dnia 14.02.2023 (wtorek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Nie przewiduje się/-

Godzina i data wydania godz. 14:41 dnia 09.02.2023
Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie
depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego
okresu i zjawiska zawarte w prognozie. Sprawdź aktualne ostrzeżenia oraz tekstową
prognozę synoptyczną.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Autor: Gmina Niemce
Powrót