Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Zdjecie uczestników sesji
Opublikowane dn. 31-08-2020

XVIII Sesja Rady Gminy Niemce

W piątek, 28 sierpnia 2020 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Niemce. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 obrady zostały przeprowadzone drogą on-line.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. Oprócz niego, na sali konferencyjnej, z zachowaniem bezpiecznej odległości, obecni byli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, przedstawiciele Komisariatu Policji w Niemcach - komendant nadkom. Artur Tarnowski i sierż. szt. Anna Pajda, pracownicy obsługujący obrady oraz rotacyjnie dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostałe osoby uczestniczyły w obradach on-line.

Na początku obrad Radni wysłuchali informacji Komendanta Policji dotyczącej stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Niemce za 2019 r.

Porządek obrad oraz głosowania z XVIII sesji znajdują się w linku poniżej.

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/8714/ef80ebed.html

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=7gwCx5Iojaw

Autor: Gmina Niemce
Powrót