Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Zdjęcie przedstawia herb Gminy Niemce
Opublikowane dn. 08-12-2020

Zawiadomienie o terminie XXI sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.12.2020 r. odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 22.12.2020 r. o godz. 09.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad na XXI Sesję Rady Gminy Niemce

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Niemce.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

5.      Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Niemce.

9.      Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

10.  Wolne wnioski i zapytania.

11.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Niemce

Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót