Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Na zdjęciu sala konferencyjna podczas obrad
Opublikowane dn. 01-06-2021

XXVI Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Niemce

W piątek, 28 maja 2021 r. odbyła się XXVI Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Niemce. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 obrady zostały przeprowadzone drogą on-line.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. Oprócz niego, na sali konferencyjnej, z zachowaniem bezpiecznej odległości, obecni byli: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Komendant Komisariatu Policji w Niemcach nadkom. Artur Tarnowski, pracownicy obsługujący obrady oraz rotacyjnie dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostałe osoby uczestniczyły w obradach on-line.

Odnosząc się do smutnej informacji o śmierci pani Aliny Jóźwik - wieloletniej Sołtys miejscowości Baszki, Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy przekazali kilka słów o zmarłej naszym mieszkańcom po czym wszyscy uczcili jej pamięć minutą ciszy.

Głównym punktem obrad tego dnia była debata nad „Raportem o stanie Gminy Niemce za rok 2020” oraz podsumowanie działalności Urzędu Gminy Niemce jak i podległych mu jednostek w roku 2020. Ostatecznie, po wyczerpujących tematy dyskusjach, Rada Gminy Niemce jednogłośnie udzieliła Wójtowi Krzysztofowi Urbasiowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Porządek obrad oraz głosowania z XXVI sesji znajdują się w linku poniżej:

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/13420/67df06f0.html

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=RLbDsDbTU_Q

Treści podejmowanych uchwał znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niemce:

https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67

 

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót