Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Na zdjęciu sala podczas sesji.
Opublikowane dn. 30-09-2021

XXIX SESJA RADY GMINY NIEMCE

W środę, 29 września 2021 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Niemce. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 obrady zostały przeprowadzone drogą on-line.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. Oprócz niego, na sali konferencyjnej, obecni byli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś , Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Radna Gminy Niemce Ewa Saba, pracownicy obsługujący obrady oraz rotacyjnie dyrektorzy, kierownicy i pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostałe osoby uczestniczyły w obradach on-line.

 

Ze względu na przedłużające się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy, sesja rozpoczęła się około godziny 16.

 

Porządek obrad oraz głosowania z XXIX sesji znajdują się w linku poniżej:

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/16529/9b8302b7.html

 

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=OMuUO79gz1g

Treści podejmowanych uchwał znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niemce:

 

https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót