Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 06-06-2022

Zawiadomienie o terminie XXXVIII Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) zawiadamiam, że w dniu 12.06.2022 r. odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 8.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki, ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XXXVIII sesję Rady Gminy Niemce:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru, insygniów władz Gminy Niemce oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego.
  4. Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

- Wójta Gminy Niemce

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót