Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 27-09-2022

Zawiadomienie o terminie XLIII Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.09.2022 r. odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 09.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki, ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XLIII sesję Rady Gminy Niemce:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Niemce.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXV/337/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2022 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.an w budżecie gminy na 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Niemce Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lublin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lublin.
  8. Informacje: Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy Niemce
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Gminy Niemce
Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót