Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 04-01-2023

Zawiadomienie o terminie XLVII Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.01.2023 r. odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki, ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XLVII sesję Rady Gminy Niemce:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru  przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Dysie wchodzącego w skład zespołu Placówek Oświatowych w Dysie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Niemce do placówek oświatowych.
 12. Informacje: Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Niemce
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Gminy Niemce
Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót