Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

wodomierz
Opublikowane dn. 29-07-2020

Wymiana wodomierzy w Elizówce i Majdanie Krasienińskim

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że od 19 czerwca 2020 r. trwa wymiana wodomierzy w miejscowościach Elizówka i Majdan Krasieniński.

Prosimy o udostępnienie pracownikom ZGK pomieszczeń z wodomierzami. Telefon kontaktowy do konserwatora sieci:

Elizówka - 514 767 657

Majdan Krasieniński - 515 129 231

Autor: Gmina Niemce
Powrót