Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 08-07-2020

Woda z ujęcia w Niemcach przydatna do spożycia

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że przed chwilą otrzymał oficjalną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Niemce, gmina Niemce.

Autor: Gmina Niemce
Powrót