Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 06-07-2020

Dobra informacja dla części mieszkańców Rudki Kozłowieckiej

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że część odbiorców wody z Rudki Kozłowieckiej, mieszkających po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 828 (po przeciwnej stronie drogi niż jest szkoła - lewa strona patrząc w kierunku Nasutowa) została przełączona do ujęcia wody w Nasutowie i może już korzystać z wodociągu. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach tel. 81 756 10 48, 81 756 10 49 i 81 756 17 75.

Autor: Gmina Niemce
Powrót