Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 06-07-2020

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia i do celów socjalno-bytowych z ujęcia wody w Niemcach dla miejscowości: Niemce, Wola Niemiecka, Zalesie, Swoboda, Dziuchów, Kolonia Bystrzyca, Rudka Kozłowiecka, Nowy Staw, Ciecierzyn domy od nr 170 do 180 i Ludwinów posesje przy przetwórni Państwa Jaworskich. Według Inspektora Sanitarnego woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet.

Jednocześnie informujemy, że trwają działania naprawcze, mające na celu przywrócenie jakości wody sprzed awarii. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerami telefonów:
81 756 10 48,
81 756 10 49
81 756 17 75
Autor: Gmina Niemce
Powrót