Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Szklanka z wodą
Opublikowane dn. 05-07-2020

UWAGA! Bakterie coli w ujęciu wody w Niemcach

Szanowni Państwo, w czasie badań kontrolnych ujęcia wody w Niemcach stwierdzono w wodzie obecność bakterii coli. Na obecną chwilę nie ma jeszcze oficjalnego pisma z sanepidu w tej spawie, w związku z tym Wójt Gminy Niemce zwraca się z apelem do mieszkańców Niemiec, Zalesia, Woli Niemieckiej, Rudki Kozłowieckiej, Nowego Stawu, Swobody, Dziuchowa, Kolonii Bystrzyca oraz Ciecierzyna numery domów od 170 do 180 i Ludwinowa posesje przy przetwórni Państwa Jaworskich, o nie korzystanie z wody dostarczanej z tego ujęcia do celów bytowych.

Sytuacja jest dynamiczna. W tej chwili Zakład Gospodarki Komunalnej stara się zorganizować beczkowozy do wyżej wymienionych miejscowości z wodą pitną i do użytku gospodarczego. Jak tylko otrzymamy więcej informacji w tej sprawie, niezwłocznie przekażemy je Państwu.

Autor: Gmina Niemce
Powrót