Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 14-01-2021

Informacja o odczytach wodomierzy w styczniu 2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w styczniu 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Krzysztof Hutek tel. 515-126-734

Ciecierzyn

Boduszyn

Baszki

Ludwinów

Łagiewniki

 

Karol Muzyka tel. 606-976-978

Krasienin Kolonia

Krasienin

Osówka

Kawka

Pryszczowa Góra

Stoczek Kolonia od Majdanu Krasienińskiego

Majdan Krasieniński

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót