Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Na zdjęciu wodomierz
Opublikowane dn. 06-09-2021

Wymiana wodomierzy w Nowym Stawie, Jakubowicach Konińskich Kolonia, Krasieninie i Krasieninie Kolonii.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że od września 2021 r. trwa wymiana wodomierzy w miejscowościach: Nowy Staw, Jakubowice Konińskie Kolonia, Krasienin Kolonia, Krasienin.

Prosimy o udostępnienie pracownikom ZGK pomieszczeń z wodomierzami.

Nowy Staw - konserwator Paweł Pytka tel. 661 763 959

Jakubowice Konińskie Kolonia - konserwator Tadeusz Porzak tel. 514 767 657

Krasienin i Krasienin Kolonia - konserwator Stanisław Muzyka tel. 515 129 231

Autor: Gmina Niemce
Powrót