Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Na zdjęciu wodomierz
Opublikowane dn. 06-09-2021

Wymiana wodomierzy w Nowym Stawie, Jakubowicach Konińskich Kolonia, Krasieninie i Krasieninie Kolonii.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że od września 2021 r. trwa wymiana wodomierzy w miejscowościach: Nowy Staw, Jakubowice Konińskie Kolonia, Krasienin Kolonia, Krasienin.

Prosimy o udostępnienie pracownikom ZGK pomieszczeń z wodomierzami.

Nowy Staw - konserwator Paweł Pytka tel. 661 763 959

Jakubowice Konińskie Kolonia - konserwator Tadeusz Porzak tel. 514 767 657

Krasienin i Krasienin Kolonia - konserwator Stanisław Muzyka tel. 515 129 231

Autor: Gmina Niemce
Powrót