Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Na zdjęciu wodomierz
Opublikowane dn. 28-10-2021

Informacja o odczytach wodomierzy w listopadzie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w listopadzie 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Inkasent Krzysztof Hutek

 • Ciecierzyn Główny
 • Baszki
 • Ludwinów
 • Łagiewniki przy rzece
 • Boduszyn
 • Jakubowice Konińskie Kolonia
 • Dys od Jakubowic Konińskich: ul. Kwiatowa, Południowa, Graniczna, Lubelska
 • Jakubowice Konińskie: ul. Dębina, Hiacyntowa, Ogrodowa, Storczykowa

Inkasent Tomasz Cyrankiewicz

 • Rudka Kozłowiecka
 • Dys Gaj
 • Nowy Staw
 • Nasutów
 • Nasutów Kolonia
 • Wola Krasienińska
 • Stoczek
Autor: Gmina Niemce
Powrót