Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

na zdjęciu wodomierz
Opublikowane dn. 01-12-2021

INFORMACJA O ODCZYTACH WODOMIERZY W GRUDNIU

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w grudniu 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Inkasent Krzysztof Hutek tel. 515 126 734

Jakubowice Konińskie bez ulic:

 • ul. Dębina
 • ul. Hiacyntowej
 • ul. Ogrodowej
 • ul. Storczykowej

Elizówka

Ciecierzyn (Żulin)

Łagiewniki

Inkasent Tomasz Cyrankiewicz tel. 515 126 724

Krasienin Kolonia

Krasienin

Osówka

Kawka

Pryszczowa Góra

Majdan Krasieniński

Stoczek Kolonia

Zalesie

Niemce (od strony lasu)

 • ul. Leśna
 • ul. Boczna
 • ul. Kolejowa
 • ul. Centralna
 • ul. Prosta
 • ul. Kręta
 • ul. Spokojna
 • ul. Budnego
 • ul. Słoneczna
Autor: Gmina Niemce
Powrót