Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

grafika ogólna zgk w Niemcach w tle osoba podpisująca umowę
Opublikowane dn. 11-02-2022

ZGK - wymiana umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że od bieżącego roku rozpoczyna wymianę umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Aktualizacja umów jest związana z potrzebą dostosowania treści umów do obecnie obowiązujących przepisów.

Wymiana umów będzie prowadzona przez inkasentów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach, którzy dotrą do każdego domu posiadającego przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne.

Ponadto zwracamy się z prośbą do obiorców o udostępnienie numeru telefonu, adresu e-mail w związku z wprowadzeniem przez gminę Niemce gminnego systemu komunikacji online (GSKO – za pomocą którego można: uzyskać dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań oraz dokonać ich płatności).

Autor: Gmina Niemce
Powrót