Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

na zdjęciu wodomierz
Opublikowane dn. 14-02-2022

ZGK - Wymiana wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że trwa wymiana wodomierzy w miejscowościach: Dys, Jakubowice Konińskie, Krasienin, Krasienin-Kolonia, Pólko, Rudka Kozłowiecka.

Autor: Gmina Niemce
Powrót