Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

grafika ogólna napis ZGK, herb na tle kranu
Opublikowane dn. 11-05-2022

UWAGA! Przerwa techniczna w dostawie wody z ujęcia w Elizówce

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w czwartek 12.05.2022 r. w godz. 10.00 - 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach zasilanych z ujęcia Elizówka z powodu prac modernizacyjnych. Informacja dotyczy miejscowości: Elizówka, Ciecierzyn (Południowy), Dys (Południowy), Ciecierzyn (Żulin), Łagiewniki (Kolonia).

Autor: Gmina Niemce
Powrót