Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 01-07-2022

PROŚBA O RACJONALNE KORZYSTANIE Z WODY!

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach, zwraca się z prośbą do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewanie trawników, ogrodów i napełniania basenów. Zwiększony pobór w godzinach wieczornych może powodować obniżenie ciśnienia lub przerwy w dostawie wody.

Autor: Gmina Niemce
Powrót