Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

herb gminy Niemce na tle budynku urzędu gminy
Opublikowane dn. 28-10-2022

Informacja w sprawie przydatności wody wodociągu w Krasieninie

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że otrzymał informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia poddanej dezynfekcji z wodociągu w Krasieninie.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w części A tabela I. w części C tabela I. tabela 2. w części D tabela I załącznika nr I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez, ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ostateczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasienin gm. Niemce zostanie wydana po przeprowadzeniu badan jakości wody przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie.

Autor: Gmina Niemce
Powrót