Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Koła łowieckie z terenu Gminy Niemce

Grafika przedstawia koła łowieckie z terenu gminy Niemce i herb na tle zdjęcia jelenia
Opublikowane dn. 01-12-2021

Numery i granice obwodów kół łowieckich z terenu Gminy Niemce

Numery i granice obwodów kół łowieckich z terenu Gminy Niemce

Ikona pdfGranice obwodu łowieckiego nr 130, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [549.77 KB]

Ikona pdfGranice obwodu łowieckiego nr 131, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [530.63 KB]

Ikona pdfGranice obwodu łowieckiego nr 143, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [500.44 KB]

Ikona pdfGranice obwodu łowieckiego nr 144, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [504.40 KB]

Ikona pdfGranice obwodu łowieckiego nr 145, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [438.15 KB]

Ikona pdfGranice obwodu łowieckiego nr 160, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [471.58 KB]

 

Numery obwodów kół łowieckich z terenu Gminy Niemce

Nr 130 - Wojskowe Koło Łowieckie  nr 138 w Jawidzu. Adres do korespondencji: Jednostka Wojskowa Jawidz, 21-077 Spiczyn. Opis granic obwodu łowieckiego: Od wschodu z m. Brzostówka drogą przez m. Wólka Zawieprzycka, Serbia, Radzic Nowy, Kol. Zawieprzyce, Zawieprzyce do nurtu rz. Bystrzyca i tą rzeką do drogi Spiczyn-Jawidz, dalej tą drogą przez m. Jawidz do m. Niemce. Z m. Niemce szosą w kierunku m. Lubartów do drogi biegnącej do m. Serniki i tą drogą do m. Serniki. W m. Serniki nurtem rz. Wieprz do m. Czerniejów i z tej miejscowości drogą przez Nową Wolę do m. Brzostówka.

Nr 131 - Nadleśnictwo Lubartów Adres do korespondencji: Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17, 21-100 Lubartów. Opis granic obwodu łowieckiego: Od wschodu z m. Kol. Annobór drogą przez tory kolejowe do szosy Lubartów-Lublin w m. Łucka i szosą tą do m. Niemce, z m. Niemce drogą przez m. Wola Niemiecka, Rudka Kozłowiecka do m. Nasutów Lipki, z m. Nasutów Lipki w prawo drogą asfaltową w kierunku północnym, następnie tą drogą skręcającą w kierunku zachodnim do m. Nasutów, z m. Nasutów drogą przez m. Stoczek, Krasienin, Kawka, Wólka Krasienińska, Biadaczka, Ożarów, dalej drogą koło m. Samoklęski do m. Siedliska, z m. Siedliska drogą przez m. Kozłówka, Nowodwór , Psia Górka do Kol. Annobór.

Nr 143 - Koło Łowieckie nr 8 „Łoś” w Lublinie. Adres do korespondencji: ul. 3-go Maja 18, 20-001 Lublin 1, Skr. Poczt. Nr 208. Opis granic obwodu łowieckiego: Od wschodu z m. Łuszczów drogą w kierunku m. Lublin do m. Turka. Z m. Turka drogą w kierunku południowym do m. Świdnik Mały, następnie w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej m. Lublin i tą granicą w kierunku zachodnim do drogi Lublin- Lubartów. Dalej tą droga przez m. Niemce, Jawidz do nurtu rz. Bystrzyca i jej nurtem, a następnie drogą do m. Łuszczów.

Nr 144 - Koło Łowieckie nr 38 "Bór" w Niemcach. Adres do korespondencji: Koło Łowieckie nr 38 "Bór" Nasutów 32, 21-025 Niemce. Opis granic obwodu łowieckiego: Od wschodu z m. Niemce szosą przez m. Ciecierzyn do granicy z m. Lublin w m. Elizówka, dalej tą granicą w kierunku zachodnim do drogi biegnącej do m. Jakubowice Konińskie i tą drogą przez m. Jakubowice Konińskie, Kol. Jakubowice Konińskie do m. Majdan Krasieniński, dalej drogą przez m. Krasienin, Stoczek, Nasutów, z m. Nasutów drogą asfaltową biegnącą wzdłuż strumienia „Ciemięga”, skręcającą w prawo w kierunku południowym do m. Nasutów Lipki, z m. Nasutów Lipki drogą przez m. Rudka Kozłowiecka, Wola Niemiecka do m. Niemce.

Nr 145 - Koło Łowieckie nr 41 "Żerań" w Warszawie. Adres do korespondencji: Koło Łowieckie nr 41 "Żerań" ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa. Opis granic obwodu łowieckiego: Od wschodu z m. Kawka drogą przez m. Krasienin, Majdan Krasieniński i z tej miejscowości drogą w kierunku zachodnim koło m. Wygoda dalej drogą polną do szosy Warszawa-Lublin przy m. Pociecha, dalej szosą do m. Garbów, z m. Garbów drogą biegnącą do m. Borków i tą drogą przez m. Borków, Janów, Kruk do m. Amelin, dalej drogą przez m. Syry, Stara Wieś do drogi biegnącej do m. Ożarów i tą drogą przez m. Ożarów, Biadaczka, Wólka Krasienińska do m. Kawka.

Nr 160 - Wojskowe Koło Łowieckie  nr 138 w Jawidzu. Adres do korespondencji: Jednostka Wojskowa Jawidz, 21-077 Spiczyn. Opis granic obwodu łowieckiego: Od wschodu z m. Jakubowice Konińskie drogą do granicy miasta Lublina i dalej granicą do szosy Lublin- Warszawa i tą szosą przez m. Jastków do m. Pociecha i z tej miejscowości polną drogą do m. Wygoda i dalej do drogi biegnącej do m. Majdan Krasieniński i tą drogą z Majdanu przez Smugi do m. Jakubowice Konińskie.

 

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót